Erstgespräch

 

Ernährungsmedizinische Beratung inkl. BIA Messung

Dauer ca. 75 min.

1 x Ernährungsmedizinische Beratung (a' 60 min.)

1 x BIA-Messung (inkl. Vor- und Nachbereitung a'15 min.)

 

um 105 € 

 

(statt 125€)